Flere har lagt merke til at lykta ved innseilingen på Grilstad har sluttet å blinke, men kun lyser. Vi ble klar over problemet omtrent med det samme det oppsto og Kystverket ble varslet og vil ta seg av saken. Det er ikke Trondheim Båtforening som har ansvaret for lykta slik noen tror, men Kystverket. Feilen rettes så snart som mulig.

Kartutsnitt som viser hvor lykta er plassert