Vil du bidra til felleskapet og være med å gjøre medlemsmøtene så trivelige som mulig. Da kan du melde deg som vaffelsteker. Vi har bruk for flere til medlemsmøtene fremover. Ta kontakt med Signe på kontoret som er arrangementansvarlig. Hun kan kontaktes på tlf. 94036712, eller epost:                 signe@trondheim-baatforening.no