Fløyteelementene på flytebrygger og utriggere på Grilstad har skjellvekst. Nå har vi inngått en avtale med et firma som høster disse blåskjellynglene for å sette de ut i oppdrett i Åfjord. De gjør jobben uten kostnader for TBF, så lenge de får skjellene. Det er en grei ordning så slipper vi å begynne med dette selv, noe som var nært forestående. Får dere øye på noen som fartrer rundt i havna og skraper skjell, så er det disse karene.