Hotellet skal utvide og piren nærmest Blomsterbrua må fjernes i tillegg til halvparten av hovedbrygga mot piren nedenfor i anleggsperioden. Skjøten på brygga er nedenfor den neste piren og skulle man dele i skjøten, måtte enda en pir fjernes og båtene flyttes andre steder. Det ble derfor besluttet å kutte brygga. Dette ble løst ved at mannskaper fra Falck plasserte oppblåsbare puter under brygga som egentlig benyttes til å berge trailerhengere. Putene løftet brygga ut av vannet og brygga ble kappet. Etter at endelokk var sveiset fast i plastrørene kunne brygga senkes ned i vannet og det avkuttede delen taues bort. Når anleggsarbeidet er ferdig vil denne delen blir montert til hovedbygga igjen. De som har båtplass på den demonterte delen har fått en alternativ plass inntil brygga monteres igjen.