Den gamle vaktboden i Gryta Syd er nå under restaurering. Det var en tøff kamp under miljøprosjektet om å få beholde boden. Kommunen ville helst kondemnere den, men vi sto på vårt og til slutt fikk vi kommunens velsignelse til å ha den stående. Den måtte fjernes under miljøprosjektet Renere Havn og ble kjørt bot på natta  med politieskorte og lagret på Sandmoen til den skulle tilbake igjen. Fundamentet under boden måtte bort da spuntveggenn kom lengere ut i kanalen. Kommunen bekostet nye peler og fundament og nå vi boden få nye vinduer, nytt tak og nytt panel utvendig. Innvendig er mye gjort allerede og det har oppsynsmann i Gryta Syd, Steinar Johansen og Olaf Korsgat sørget for. Nå inneholder boden et lager og redskapsrom samt en varmestue med plass til fem personer. Restaureringen er prosjektert og gjennomføres i sin helhet under ledelse og kontroll av styremedlem Per Ivar Hals. Det har vært en møysommelig prosess for her har både byantikvar og byggesak vært inne i bildet. All slags takk til Trondheim Kommune for den velvilje som er vist oss og de kostnadene de tok for at boden skal kunne stå trygt ute i kanalen.

Boden har også sin histore og Per Ivar vil komme med en artikkel om hva den opprinnelig er benyttet til opp gjennom årene samt en beskrivelse av prosjektet med restaureringen. Det har vært mange hensyn å ta når man skal restaurere et fotoobjekt som ligger ute i kanlaen. Ingen tvil om at Per Ivar har gjort et meget godt stykke arbeid med dette. Vi gleder oss til å se resultatet.