Hva gjør vi i fremtiden med utrangerte og kondemnable fritidsbåter?  Dette har blitt en problemstilling våre sentrtale politikere nå tar på alvor. Det er ca. 800.000 fritidbåter i Norge i dag og de eldste begynner å bli moden for å destrueres, men hvor og hvordan?  Trondhdeim Båtforening var som en av de strøste båtforeningene i Norge invitert til Stortinget  sammen en del andre sentrale aktører for å belyse problemene og finne mulige løsninger i dialog med politikerne.  Daglig leder i Trondhjeim Båtforening var til stede og er med i  prosessen i det videre arbeidet. KNBF var initiativtaker til til seminaret og som vår interesseorganisasjon med på å finne en god løsning og er samtidig opptatt av at kostnadene med vrakordningen ikke skal belastes den enkelte båteier.

Du kan lese mere ved å følge lenken: http://knbf.no/nyheter/item/stortinget-droftet-vrakpantordning-for-fritidsbater