Etterspørselen etter båtplasser er økende og de 57 plassene som ble lagt ut i februar - mars i år, er nå belagt. TBF legger ut en ny pir i indre basseng med 34 nye båtplasser. Plassene er fordelt på 3 og 4 m breddeplasser. Den nye piren er pir 13 og er siste del av utbyggingen i indre basseng. På sydsiden i ytre basseng er utbyggingen allerede fullført. Videre utbygging blir nordsiden i ytre basseng, men det vil være omfattende klargjøringsarbeider som må til før vi kan starte der, så det blir neppe noen videre utbygging neste år. Av den grunn er de nye 34 plassene de siste som legges ut på ubestemt tid. Skal du ha båtplass i sommer må du søke nå. Plassene tildelses etter ansiennitet og når det er fullt må man regne med å stå på venteliste en god stund. D.v.s. det er førstemann til "mølla". De som søker fast plass prioriteres fremfor de som kun ønsker korttidsleie.

Vedlagt skisse viser hvor pir 13 blir anlagt. Monteringsarbeidet er allerede i full gang