Etterspørselen etter båtplasser er økende og særlig på Grilstad er det rift om plassene. Snart er alle de 57 nye båtplassene utleid og vi vurderer å legge ut en pir i tillegg før sommeren. Det er derfor svært viktig at de som ønsker plass til sommeren melder sin interesse nå. Vi legger ut plasser i henhold til etterspørselen og skal vi legge ut flere plasser i vår må vi gjøre det umiddelbart etter påske.