Styret har vedtatt en ny prisliste for 2017. Nytt i prislista er kortidsutleie av ledige plasser pkt. 3. Prislista er for øvrig uendret.