Mange medlemmer har vært i sving med å dra opp stokker og mye annet rart på bryggene i løpet av vinteren. Noen stokker er så tunge at de er umulig å løfte. Arbeidsbåten er nå tatt i bruk og denne og neste uke vil gutta om bord jobbe med å fjerne stokker, røtter og annet skrot. Så snar dette er unnagjort vil vi gå i gang med å montere opp havna i Øvre Elvehavn. Den skal være på plass til påske.