Kun 47 medlemmer av godt over 1400 hadde møtt opp på årsmøtet som ordstyrer Inge Hals og styreleder Olaf Hjelmeland gjennomførte med den profesjonalitet vi er vant til. Referat legges ut om noen få dager under medlemsinformasjon og som krever innlogging.

Valgkomiteens leder takket styrelder Olaf Hjelmeland og stremedlem Tore S. Jørgensen for en god innsats gjennom en krevende tid hvor det har vært store endringer i foreningen med salg av brygga, samt etableringen på Grilstad. En takk også til oppsynsmenn og et medlem i valgkomiteen som har fått avløsning. Han ønsket de påtroppende lykke til i sitt fremtidige arbeide.