Den 1. september 2010 vedtok et enstemig årsmøte å omorganisere Trondheim Båtforening (TBF) og ansette daglig leder. Selv om TBF fortsetter å være en ideel organisasjon går vi over i ei ny tid med en litt annen driftsform. TBF har kommet til et vendepunkt og i den forbindelse så man verdien i å få skrevet historien om TBF frem til dette skiftet, Boka er skrevet av historiker og journalist i Adresseavisen, Per Christiansen og har blitt en meget interessant og fenglsende historie som er illustrert med en rekke fotografier. Han tar oss med helt tilbake til 1920 årene hvor den første båtforening ble stiftet i Trondheim og beskriver utviklingen gjennom de skiftende tider. Dette er en viktig del av Trondheims historie.

Boka får du GRATIS ved å henvende deg til Trondheim Båtforening sitt klubbkontor i Strindfjordveien 40 på Grilstad.