Torsdagstreffen er en videreføring av en tradisjon seniorene hadde i klubbhuset på Ringve hver torsdag. Brygga er nå solgt og vi må finne et annet lokale for å videreføre tradisjonen. Det kan derfor bli et lite opphold til vi finner et nytt lokale men inntil videre møtes pensjonistene i Hornemannsgården.