Havna Øvre Elvehavn ligger på sydsiden av Bakke Bru, på siden av Fische-bygget. I denne havna er det 49 båtplasser. 
Bryggene på Øvre Elvehavn ble skiftet ut høsten 2008, noe som medførte et stort ansiktsløft for havna.