Skansen Marina ligger like ved havna som Trondhjems Seilforening har ute på Skansen. I dag er det 54 plasser i denne havna etter at 7 stk ble ferdigstilt i 2008. 
Skansen Marina er veldig populær blant våre medlemmer og det er svært få som sier opp plassene sine. Pga dette er ventetiden på båtplass i denne havna lenger enn i de andre havnene våre og man må kanskje påregne å vente i opptil fem år for å få plass her.