Royal Garden ligger på nordsiden av Bakke bro ved hotellet Royal Garden. Havneanlegget ble ferdigstilt i oktober 2007 og består av ialt ca 75 båtplasser. Det er nedgang fra Honnørbrygga.