Nidelv Marina er den havna som ligger rett nord for Bakke Bru. Her er det 65 båtplasser. Nedgangen til havna ligger mellom de to innerste bryggene, ganske nærme Bakke bru.

De to nordligste bryggene i Nidelv Marina ble skiftet i juni 2006, og resten av bryggene i 2008.