Nedre Elvehavn ligger som navnet sier på Nedre Elvehavn, på siden av boligblokkene der. Denne havna har 70 plasser. 

Bryggene på Nedre Elvehavn ble skiftet ut i mai 2006, noe som medførte et stort ansiktsløft for havna.
Nedre Elvehavn har felles nedgang med havna i Dokkbassenget helt innerst i dokka, og en øverst vis a vis Ørens Kro.