Havna som heter Kanal Vest ligger ved siden av parkeringshuset i Sandgata. Dette er den havna der de fleste seilbåtene er plassert pga de her kun trenger å passere Skansen bru for å komme ut av kanalen. Etter at Skansen bru ble stengt høsten 2006, må båtene passere østover i kanalen og ut i elva for å komme seg ut i fjorden. 

Oppdaterte opplysninger om bruåpningstider finner du her. 

Bryggene i Kanal Vest ble skiftet ut sommeren 2006, samt at det ble laget 18 nye plasser sommeren 2007, slik at havna rommer totalt 95 båtplasser. Nummereringen starter med nr. 1 lengst øst i havna.
Det er to nedganger til havna, en i den østligste enden (nærmest Ravnkloa) og en på vestsiden mellom parkeringshuset og den brygga som ligger ved siden av.