Gryta Nord er den havna som ligger mellom Brattørbrua og Jernbanebrua på nordsiden av Kanalen. I denne havna er det nå 84 båtplasser etter at flytebryggene ble skiftet ut høsten 2007. Nummereringen starter med nr. 1 ved Brattørbrua, og der er også nedgangen til havna.