Dokkbassenget har 28 båtplasser som starter med nr. 1 innerst ved Solsiden, med stigende nummer vestover. Ingen plasser er ledige.
Alle som har båt her, har skrevet under på at det ikke skal lages unødig bråk eller motorstøy på sen kveld/natt av hensyn til beboerne rundt havnen.