Havna som heter Gryta Syd ligger på sydsiden av Kanalen. Havna strekker seg fra Brattørbrua og til et stykke vest for Jernbanebrua (plass nr.2 er nærmest Brattørbrua). I Gryta Syd er det 140 båtplasser. Bryggene i Gryta Syd ble skiftet ut våren 2008.

Nedgangene til havna er ved Brattørbrua og på vestsida av Jernbanebrua.