Havna er 110 meter lang og er beregnet for 7 av de største båtene langs brygga. På innsida er det utliggere med plass til 9 båter.