Oppsynsmenn har tilsyn med havnene og rapporterer avvik til administrasjonen.