Oversikt over styrets medlemmer, oppsynsmenn og valgkomite for 2019, jf. vedlegg.

Ønsker noen kontakt med styrets medlemmer, ta kontakt med kontoret.