Her er liste over oppsynsmenn for havnene for 2018. De er de samme som hadde oppsyn med havnene i 2017. Oppsynsmenn har tilsyn med havnene og rapporterer avvik til administrasjonen. Oppdager du noe som krever en snarlig aksjon, kan du kontakte oppsynsmann for den aktuelle havna.