Her er liste over oppsynsmenn for havnene for 2020. Oppsynsmenn har tilsyn med havnene og rapporterer avvik til administrasjonen. Oppdager du noe som krever en snarlig aksjon, kan du kontakte oppsynsmann for den aktuelle havna.