Forfatter: Webtron

TBF kontor stengt fredag 15 mars

TBF kontor er stengt fredag 15 mars pga ferieavvikling.

Mvh

TBF administrasjon

Drivstoffpriser Grilstad pr 4 mars 2024

Drivstoffprisene på Grilstad pr 4 mars er som følger:

Anleggsdiesel:       kr 17,49 pr liter

Bensin, 98 oktan:   kr 23,19 pr liter

Mvh

TBF administrasjon

Begrensninger på ferdsel under Nidelv bru

TBF har mottatt varsel fra Trondheim havn om begrensninger på ferdsel under Nidelv bru. Årsaken til begrensningene er det pågående arbeidet med elektrifisering av Meråkerbanen.

Hovedløpet under brua vil i praksis bli helt stengt pga et underhengende stillas fra ca uke 6/7-2024 og til ut mai.

Når stillaset under hovedløpet er montert vil det bli mulig å benytte seilingsløpet på siden, mot Solsiden, til venstre på bildet over. Det må vises varsomhet når dette seilingsløpet benyttes da seilingsdybden mot landsiden er uklar.

Mvh

TBF administrasjon

Drivstoffpriser Grilstad pr 18 desember

Drivstoffprisene på Grilstad pr 18 desember er som følger:

Anleggsdiesel:       kr 16,89 pr liter

Bensin, 98 oktan:   kr 23,19 pr liter

Mvh

TBF administrasjon

TBF åpningstider i desember/julen

TBF administrasjon vil avvikle juleferie i perioden 22 desember til 1 januar. TBF kntor vil ikke være bemannet i denne perioden og det vil ikke bli behandlet søknader om medlemskap og båtplass i perioden.

TBF gjør for ordens skyld oppmerksom på at ved båthavari i havnene skal dette primært meldes til og assistanse gis av Trondheim brann og redning (TBR).

Hvis det likevel skulle oppstå kritiske situasjoner i perioden hvor kontoret er stengt og som krever medvirkning av TBF kan vi nås på telefon 469 12 750.

Vi benytter anledningen til å ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt båtår.

Mvh

TBF administrasjon

TBF har motatt følgende meldig fra Bane NOR om begrensninger i åpningstiden på Skansen bru:

Vår entreprenør har ikke fått muligheter til å teste den nye automatikken på Skansen bru. Testingen kan først skje natt til torsdag den 30.11.23. Derfor kan brua først åpnes for båter tidligst skje den 30.11.23. Vi beklager det inntrufne.

Så snart Skansen bru igjen kan fungere som normalt vil vi gi beskjed.

Mvh TBF administrasjon