Ad seilingsløpet under Jernbanebrua i Nidelva

Pga arbeider som Bane NOR skal utføre vil seilingsløpet under Jernbanebrua i Nidelva bli stengt i noe tid fremover (anslagsvis til slutten av juli, men dette kan ikke tidfestes nå).

I anleggsperioden kan østre seilingsløp benyttes. For større båter anbefales det å holde seg så nær midten av elva når dette seilingsløpet brukes.

TBF beklager de ulemper dette måtte medføre, men dette er forhold som ligger utenfor TBFs kontroll og innflytelse.

Mvh
TBF administrasjon

Flere nyheter