Hva skjer

ARBEID I HAVNENE 

Vannet er satt på, men vi sliter med å få rørskjøter til å holde. Vi håper på å ha alt i orden før påske. En vanntrommel utenfor Royal Garden har frosset i stykker i vinter og blir byttet. Vi fortsetter å bytte ut isopor flyteelementer i kanalen med flyteelementer i plast. 

ÅPNINGSTIDER PÅ KONTORET.

Mandag 1800 - 2000

Tirsdag  0900 - 1500

Torsdag 0900 - 1500

Tlf: 73 52 11 59

Fax: 73 51 16 40

E-post: post@trondheim-baatforening.no

NESTE MEDLEMSMØTE

Onsdag den 5. mai

GODKJENTE KNBF BESIKTIGELSESMENN

knbf.no/besiktigelsesmenn

 

Etterspørselen etter båtplass på Grilstad er stor og vi er allerede i gang med å prosjektere 110 nye plasser. Disse vil være tilgjengelig våren 2016. Ytterligere informasjon om de nye plassene vil komme om kort tid.

Det jobbes på spreng for at marinaen skal bli klar til den 1. mai, og det blir den. Da er 148 båtplasser ferdig til bruk. Vi håper at også vann og strøm er tilgjengelig fra denne dato. Den 30. april åpner Strindfjordveien og området er ikke lenger definert som anleggsområde og vil være offentlig tilgjengelig. Det sendes i disse dager ut et informasjonsbrev til de som skal ha båtplass i havna.

artikkel

Vi har mottatt en statusraport fra Marina Solutions AS om fremdriften på Grilstad og tilbakemeldingen kan leses i vedlegget. Vi er med andre ord godt i rute og vi gleder oss til mai og åpningen av marinaen

 

artikkel

Havna er oppmontert, strøm og vann er koblet til. Det er bare å fortøye båten for de som har plass der.

artikkel

Ingen medlemsmøte i april, men vi slår til igjen i mai. Da informerer vi om miljøprosjektet Renere Havn og hvordan våre medlemmer med båter i kanalen blir berørt og hvordan vi løser dette. Det ligger også an til et foredrag og litt underholdning. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når det nærmer seg,

Vannet er satt på i alle havner, men det er noen smålekasjer her og der som vi fikser etter hvert. I Nidelv Nord har vi problemer med å få frem vann, men håper å få gjort noe med dette i løpet av fredag den 27. april.

artikkel

Sent i går torsdag ble dugnadsgjengen ferdig med jobben på Grilstad. Nå har alle utriggere og fortøyningsbommer fått montert flyteelementer og fendring. Arbeidet er utført av en fantastisk gjeng og vi retter en stor takk til brannvesenets idrettslag som har bistått oss sammen med egne medlemmer som har utmerket seg med stor arbeidslyst og ikke redd for å ta i et tak. Dugnadsånden lever så definitivt videre selv på Grilstad.

artikkel