Hva skjer

ARBEID I HAVNENE 

Vannet er satt på, men vi sliter med å få rørskjøter til å holde. Vi håper på å ha alt i orden før påske. En vanntrommel utenfor Royal Garden har frosset i stykker i vinter og blir byttet. Vi fortsetter å bytte ut isopor flyteelementer i kanalen med flyteelementer i plast. 

ÅPNINGSTIDER PÅ KONTORET.

Mandag 1800 - 2000

Tirsdag  0900 - 1500

Torsdag 0900 - 1500

Tlf: 73 52 11 59

Fax: 73 51 16 40

E-post: post@trondheim-baatforening.no

NESTE MEDLEMSMØTE

Ikke bestemt

GODKJENTE KNBF BESIKTIGELSESMENN

knbf.no/besiktigelsesmenn

 

artikkel

Av de 7 stk. ekstraplassene TBF la ut på Grilstad er det kun 2 stk. igjen. Plassene har 3 meter bredt vannspeil og henholdsvis 6 og 8 meter fortøyningsbommer. Vil du sikre deg en plass før sommeren på Grilstad er det førstmann til "mølla" som får plass.

Ta kontakt med vårt klubbkontor på tlf. 73 52 11 59, eller epost: post@trondheim-baatforening.no

artikkel

Vi har byttet ut en god del isoporklosser med flyteelementer i plast på en del utriggere. Isoporklossene er fullt brukbare og vi gir de bort. Førstmann til "mølla". Ta kontakt med klubbkontoret hvis du er interessert.

artikkel

Bildene er fra en av seilbåtpirene og trappenedgangen. 

På grunn av stor etterspørsel har vi laget 7. stk. ekstra båtplasser på Grilstad med 3 meters vannspeil hvor 3 stk. båtplasser har tilgang på strøm. Plassene har 6 og 8 meter gangbare fortøyningsbommer på hver side, men ikke utrigger. Av den grunn er innskuddet satt ned til 35.000 for disse plassene. Havneleien er kr. 5.500 i året. Plassene kan også korttidsutleies, så vil du leie båtplass uten innskudd for kortere eller lengere tidsrom, men betale kun månedsleie, har du sjansen nå.

Trinn 2. på Grilstad er nå under bygging. Det bygges 110 båtplasser som skal benyttes som avlastningsplasser under miljøprosjektet Renere Havn. Dette er et samarbeidsproskekt med Trondheim Kommune og Renere Havn. Plassene frigis våren 2016 og blir lagt ut som utleieplasser. Er etterspørselen større enn de 110, vil vi legge ut enda flere plasser.

Søknadskejma om båtplass for våren 2016 leggers ut på høsten 2015.

Vi får besøk av Bjørn Fjeldvær som vi orientere om Knarren Brygge som er et yndet reisemål for båtforlket. Bjørn tar også med seg gitaren og står for litt underholdning.

Brygga til Trondheim Båtforening i Fjordgata 30, er solgt. Nærmere informasjon på medlemsmøtet.

Vel møtt.

Etterspørselen etter båtplass på Grilstad er stor og vi er allerede i gang med å prosjektere 110 nye plasser. Disse vil være tilgjengelig våren 2016. Ytterligere informasjon om de nye plassene vil komme om kort tid.

Det jobbes på spreng for at marinaen skal bli klar til den 1. mai, og det blir den. Da er 148 båtplasser ferdig til bruk. Vi håper at også vann og strøm er tilgjengelig fra denne dato. Den 30. april åpner Strindfjordveien og området er ikke lenger definert som anleggsområde og vil være offentlig tilgjengelig. Det sendes i disse dager ut et informasjonsbrev til de som skal ha båtplass i havna.

artikkel

Vi har mottatt en statusraport fra Marina Solutions AS om fremdriften på Grilstad og tilbakemeldingen kan leses i vedlegget. Vi er med andre ord godt i rute og vi gleder oss til mai og åpningen av marinaen